REPRODUKTOR FCI

ESTO KUYAVIA (FCI)

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI

RODOWÓD

OJCIEC: EMIR Gold-Abat                                                                           MATKA: CH.PL AZJA Fort Forest

DATA URODZENIA: 12-03-2017           NR.RODOWODU:PKR.I-88374                      CHIP:616093900574197

WYNIK HD: SV a-normal (a1)                WYNIK ED: SV a-normal (a1)         LUW:0         DNA: gepruft (SV)

WYSZKOLENIE: BH,IGP1                        STATUS: REPRODUKTOR ZKwP FCI             OCENA: doskonała

WŁAŚCICIEL: MARCIN REWOLINSKI             kontakt: +48 533533891